Algemeen Handelsblad, 14 februari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Generaal Franchet d'Esperey in Konstantinopel

KONSTANTINOPEL, 8 Febr. (Reuter.) Generaal Franchet d'Esperey, de opperbevelhebber der geallieerde legers in den Balkan, deed heden zijn officieelen intocht in de stad, en werd hartelijk door de niet Turksche elementen der hevolking ontvangen. De Grieken en Armeniërs waren met de nationale kleuren getooid, en schaarden zich in grooten getale langs den weg van den stoet.

De dag te voren was generaal Allenby aangekomen.

Colofon