Algemeen Handelsblad, 14 februari 1908
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenische revolutionnairen

WEENEN, 13 Febr. (Reuter.) Uit Constantinopel wordt bericht, dat bij de troebelen te Wan 11 soldaten gedood of gewond werden door de revolutionnairen.

De telegrammen der consuls maken geen melding van een dynamiet-ontploffing.

Colofon