Algemeen Handelsblad, 14 november 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nog steeds vervolgingen der Armeniërs

Het Armeensche informatiebureau te Parijs meldt dat de Turksche benden, die in Cilicië ageeren, hun verwoestingswerk op grooter schaal dan ooit voortzetten. Zij breiden hun actie meer en meer naar het Zuiden uit en er komen weer tal van berichten over moorden op Armeniërs in verschillende dorpen.

Onder de Armeniërs maken deze berichten een pijnlijken indruk omdat Cilicië een der gebieden is waar zich geallieerde strijdkrachten bevinden en ook omdat een paar honderdduizend Armeniërs hier toevlucht hebben gezocht onder de bescherming der Ententemogendheden.

Intusschen hebben de Fransche militaire autoriteiten in Cilicië krachtige maatregelen genomen om de Turksche benden te bestrijden. En er hebben reeds botsingen plaats gehad, waarbij eenige bandieten zijn gedood.

In Armeensche kringen meent men echter dat alleen een volkomen ontwapening van de Turken in dit gebied de ongelukkige Armenische bevolking voor de dreigende gevaren kunnen redden.

Colofon