Algemeen Handelsblad, 14 januari 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Dreigende hongersnood

LONDEN, 13 Jan.(Reuter's bijz. dienst). Reuter verneemt dat het aantal Armeensche vluchtelingen uit de door de Turken bezette gebieden, waaronder Kars en Alexandropol, 200.000 bedraagt. Voedsel en brandstof zijn niet te krijgen, het spoorwegverkeer is geschorst en de natie wordt met hongersnood bedreigd als er geen hulp van buiten komt. De nieuwe Armeensche regeering heeft aan de buitenlandsche reliefcommissies verzocht om hun werk voort te zetten.

Colofon