Algemeen Handelsblad, 13 mei 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië en de Sovjet-regeering

Reuter seint aan de Engelsche bladen uit Konstantinopel dat blijkens een door een Armenisch blad uit Batoem ontvangen bericht, de Sovjet-regeering aan de Armeensche heeft te kennen gegeven, bereid te zijn haar te erkennen onder de volgende voorwaarden: Armenië onthoudt zich van vijandelijke daden tegenover Rusland; commercieele en diplomatieke betrekkingen zullen worden aangeknoopt; de gevangen genomen Armeensche communisten zullen worden in vrijheid gesteld; aan de deserteurs van het vrijwilligersleger zal geen asyl worden verleend.

De Sovjet-regeering van haar kant beschouwt alle maatregelen door het vroeger tsaristisch regime tegen Armenië genomen als afgeschaft en verbindt zich aan de Armeensche republiek haar aandeel in de Russische schatkist uit te keeren.

Colofon