Algemeen Handelsblad, 13 maart 1897
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Moorden in Armenië

KONSTANTINOPEL, 11 Maart. (R.O.) De berichten over de vervolging der Armeniërs in het vilayet Adana en vooral te Payas aan de golf van Alexandrette, zijn zoo onrustbarend, dat de Engelsche gezant Sir Philipp Currie ernstig de aandacht van de Porte gevestigd heeft op den toestand en op het onmiddellijk nemen van maatregelen aandringt, om moorden te beletten.

Colofon