Algemeen Handelsblad, 13 december 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Hulp verzocht

LONDEN, 12 Dec. (N.T.A., draadloos van Horsea.) Het internationale comité van het roode kruis doet een beroep op Amerika ten behoeve van Armenië. Het verklaart dat het Turksche leger gereconstrueerd is en dat het grootste gedeelte van Armenië, dat bevrijd was, nu wederom bezet is. Niettemin wordt bericht dat de republiek Armenië een bondgenootschap heeft gesloten met Georgia.

Colofon