Algemeen Handelsblad, 13 oktober 1926
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armenische Christenen

Gisteravond sprak in de Oranje Sociëteit dr. Paul Berron van Graffenstaden bij Straatsburg, directeur der "Action Chrétienne en Oriënt" over: "De politieke toestand in het nabije Oosten in verband met het lot der Armeensche Christenen."

Dr. Berron ving zijn rede aan met in het kort uiteen te zetten hoe hij het Oosten bij zijn laatste bezoek vond. Ondanks de politieke veranderingen in Turkije is de toestand er voor de Armeniërs niet gunstiger op geworden. Spr. herinnert aan den grooten brand te Smyrna, die volgens de Turken door de Christenen aangestoken zou zijn; door getuigen wordt echter beweerd, dat het Turksche soldaten geweest zijn.

De Armeniërs verkeeren in een diepe ellende. Groote scharen vluchtelingen trekken door het land en worden als wilde dieren opgejaagd.

De Armeniërs offeren zich op tusschen de Islam en het Christendom.

Wat den arbeid der Action Chrétienne betreft, zegt spr. dat deze zeer vruchtdragend is geweest. Een ziekenhuis bewijst zeer goede diensten en ook de kinderhulp heeft reeds velen kleinen Armeenschen kinderen wel gedaan.

Spr. eindigt met een beroep op alle aanwezigen om den nood, waarin het arme volk verkeert, bekend te maken en zooveel zij kunnen te helpen.

Colofon