Algemeen Handelsblad, 13 februari 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

KONSTANTINOPEL, 12 Febr. (Reuter.) De Porte heeft de ambassadeurs der groote mogendheden officieel verzocht haar een lijst te doen toekomen, waarop aangegeven staan twee namen van onderdanen uit elken kleinen staat van Europa om daaruit een keuze te doen voor twee inspecteurs-generaal bij de hervormingen in Armenië.

Colofon