Algemeen Handelsblad, 12 juli 1901
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turksche beertjes

De Amerikaansche legatie te Konstantinopel heeft van de Porte 95,000 dollar ontvangen als schadevergoeding voor het vermoorden van een zendeling en een wielrijder in Armenië. De oorspronkelijke eisch van de Ver. Staten was veel hooger; en eenige maanden geleden werd een oorlogsschip naar Smyrna gezonden om den eisch kracht bij te zetten.

Colofon