Algemeen Handelsblad, 11 september 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië - Buitenlandsche hulp onmisbaar

Reuter doet den Engelsche bladen het bericht toekomen dat de regeering nog steeds de Armenische quaestie overweegt en open oog heeft voor de dreigende houding der Turken en Koerden die slechts op een gelegenheid wachten om de Christenen aan te vallen.

De regeering der Vereenigde Staten zou de Engelsche regeering hebben doen weten dat zij het verzoek om zenden van troepen niet kon inwilligen.

(De rebellische jong-Turken van de pro-Duitsche reactionnaire partij spannen samen in Klein-Azië. Engeland dat zijn troepen wenscht terug te trekken heeft onlangs de V.S. die naar gemeend wordt een mandaat voor Armenië zullen aanvaarden – gevraagd een groote troepenmacht daarheen te zenden).

Zondag heeft de Amerikaansche generaal Sarbord met zijn staf Konstantinopel verlaten om een reis te maken door Klein-Azië.

Een andere groep Amerikaansche officieren vertrok Maandag l.l. naar den Kaukasus, om zich bij kolonel Naskell te voegen die belast is met het "relief-werk" in Armenië.

Armeniaansche bladen melden dat kolonel Haskell tegenwoordig was bij de bijeenkomst van het Armenische parlement op 22 Augustus en aldaar het woord voerde. Hij zeide dat het boven alle andere dingen noodzakelijk was dat de Engelsche troepen den Kaukasus niet verlieten.

Colofon