Algemeen Handelsblad, 11 augustus 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een verzoek om hulp voor Armenië

De Amerikaansche voedselcommissarissen in Armenië hebben een telegram gezonden aan Clemenceau, waarin zij vragen om handhaving der Britsche troepen in Armenië, daar anders een slachting door de Turken verwacht wordt.

Colofon