Algemeen Handelsblad, 11 augustus 1900
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Volgens berichten uit Bitlis zouden weer Armenische moorden hebben plaats gehad in het district Sassoen. In het Armenische dorp Spagkank zouden 200 mannen, vrouwen en kinderen zijn vermoord door Turksche soldaten onder bevel van generaal Ali-pacha, den bevelhebber te Bitlis, die daarop het dorp in brand liet steken. De soldaten werden geholpen door Koerden. Drie andere dorpen werden geplunderd. Het heet dat de soldaten zijn uitgezonden om revolutionaire agitatoren op te sporen.

Colofon