Algemeen Handelsblad, 11 juni 1933
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Bekend dagbladcorrespondent overleden

Dr. Dillon van de "Daily Telegraph."

Te Barcelona is, 78 jaar oud, overleden dr. E.J. Dillon, die zich naam heeft gemaakt als buitenlandsch correspondent van de "Daily Telegraph" aan welk blad hij sedert 1887 verbonden was. Aanvankelijk voor het ambt van priester bestemd, ging hij aan verschillende Europeesche universiteiten in de Oostersche talen studeeren. Na zijn linguïstische studiën te hebben voltooid, kwam hij in de journalistiek, die hem een loopbaan vol avonturen bezorgde. Zoo stelde hij ter plaatse een onderzoek in naar de gruwelen in Armenië. De laatste jaren bracht hij in Spanje door; zijn laatste bijdrage aan zijn blad was een reeks artikelen over het republikeinsche bewind aldaar.

Colofon