Algemeen Handelsblad, 11 april 1893
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeniërs in Turkije

LONDEN, 10 April. (Dalziel.) De Times verneemt uit Konstantinopel dat de toestand in de Armenische provinciën van het Turksche rijk zeer hachelijk is. Dagelijks worden er personen gevangen genomen en men schat het aantal der christenen, die reeds in de gevangenis zijn, op 1800 à 2000.

De z.g. toegevendheid, die de Sultan ten opzichte van de Armeniërs gebruikt heeft, was een handigheid om de Europeesche mogendheden te misleiden omtrent den waren stand der zaken in die provinciën.

Colofon