Algemeen Handelsblad, 10 augustus 1907
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Nader wordt gemeld, aangaande de aanhouding van vier anarchisten te Odessa, dat de mannen aldaar aangekomen waren aan boord van de tusschen Bulgarije en Rusland dienst doende stoomboot "Rostow", en dat zij Perzische onderdanen zijn. Op hen werden bevonden oproerige Armenische geschriften over de bij een straatgevecht met geregelde troepen, te volgen taktiek, alsmede plans der stad met aanteekening van bijzondere punten. Ze kwamen over Varna uit Amerika.

Colofon