Algemeen Handelsblad, 10 juni 1892
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gemengde buitenlandsche berichten

De Daily News ontving uit Konstantinopel het bericht, dat de bewoners van Armenië weer veel hebben te lijden van de Turken. Als een Armeniër een Europeaan aanspreekt is dit voldoende om den man in de gevangenis te brengen.

In verband met het verbod van de Turksche regeering aan de Armeniërs om een feest te vieren, heeft de patriarch te Konstantinopel zijn ontslag genomen.

Het bericht van een opstand in Armenië wordt door de Turksche regeering tegengesproken.

Colofon