Algemeen Handelsblad, 10 mei 1909
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gruwelen in Klein-Azië

KONSTANTINOPEL, 8 Mei. (Reuter.) Maarschalk Kiazini pasja, vali van Hedjaz, is benoemd tot vali van Smyrna.

De Armenische patriarch Gregorian ontving het bericht, dat in het district Hounouneaujour van het vilajet Kharpoet ongeregeldheden zijn begonnen tegen de Armeniërs en dat te Ouloukchka, in het vilajet Konia vijf Armeniërs zijn gedood en verscheidene gewond. Er hadden ook plunderingen plaats.

KONSTANTINOPEL, 9 Mei. (Reuter.) De Armeniërs te Konstantinopel kregen bericht dat de aankomst der Europeesche oorlogsschepen niet kon beletten, dat de moorden aanhielden. 4000 Armeniërs zijn te Adana levend verbrand. De Armenische kerken gingen in de vlammen op.

Colofon