Algemeen Handelsblad, 10 maart 1927
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeensche vluchtelingen

GENÈVE, 9 Maart. (Zw.T.A.) De quaestie van de vestiging der Armeensche vluchtelingen in de tot Sovjet-Rusland behoorende deelen van Armenië was op de agenda van de huidige zitting van den V.B. Raad geplaatst. Naar vernomen wordt is er een telegram van den commissaris dr. Nansen ingekomen, in hetwelk den Raad verzocht wordt de aangelegenheid tot de Juni-zitting aan te houden. Nansen hoopt die zitting persoonlijk te kunnen bijwonen.

Colofon