Algemeen Handelsblad, 10 februari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeensche gruwelen

KONSTANTINOPEL, 6 Febr. (Reuter.) Het verhoor voor den krijgsraad van de eerste groep van gevangenen, die de Armeensche moordpartijen hebben georganiseerd, is gisteren begonnen. De voornaamste beschuldigde is Kemal Bey, oud-gouverneur van Boghaslajan in het district Jozgad, die in plaats van zijn voorganger kwam, omdat deze niet gauw genoeg de executie-orders van Konstantinopel uitvoerde. De andere twee beschuldigden zijn Kewfik, gewezen commandant der gendarmerie in Jozgad, en Fenaz Ali, ambtenaar in dit district.

De officier van justitie betoogde in zijn openingsrede de noodzakelijkheid om de aanstichters en bedrijvers der misdaden, die de menschheid zooveel afgrijzen hadden ingeboezemd, te straffen.

Colofon