Algemeen Handelsblad, 1 augustus 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

"Pro Armenia" ontving een telegram waarin melding wordt gemaakt van nieuwe gruwelen der Koerden in Armenië. De omstreken van Bayazed en Massoen werden door hen verwoest; alle huizen zijn verbrand en de weerlooze bewoners zijn in de bergen gevlucht. Onder de slachtoffers zijn vele vrouwen en kinderen.

Colofon