Algemeen Handelsblad, 1 mei 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turken en Armeniërs

KONSTANTINOPEL, 30 April. (Part. telegr. v. d. Frankf. Ztg.) In het district Moesj had gisteren een ernstige botsing plaats tusschen Turksche troepen en Armeniërs. Een twintigtal Turksche soldaten en vijftig Armeniërs sneuvelden.

Colofon