Algemeen Handelsblad, 1 maart 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Vredesonderhandelingen

De Opperste Raad.

PARIJS, 29 Febr. (N.T.A., draadloos uit Lyon.) Door den Oppersten Raad werd de toestand in de landen van Centraal Europa besproken en vastgesteld dat de Duitschers individueel een geringere hoeveelheid brandstoffen ontvangen, dan de opperste economische raad noodzakelijk acht voor het normale gebruik van elk gezin.

Ook de toestand in Oostenrijk-Hongarije en Polen maakte het onderwerp van ampele bespreking uit.

De besprekingen zullen minstens nog een week in beslag nemen.

De commissie voor de politieke aangelegenheden behandelde het vredesverdrag met Turkije. Er werden eenige beslissingen genomen.

Toen het nieuws dat in Cilicië nieuwe moorden op Armeniërs waren gepleegd bekend werd, verzocht Lloyd George de onmiddellijke bijeenkomst der conferentie.

In een voltallige zitting werden verschillende maatregelen besproken om aan dien toestand een einde te maken. Het is mogelijk dat speciale stappen bij den Sultan zullen worden gedaan.

Colofon