Algemeen Handelsblad, 8 december 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Fransch-Turksche overeenkomst

Een draadloos N.T.A.-bericht uit Leafield – dat deze Engelsche draadloozeberichten vaak een officieus tintje dragen – maakt melding van een brief van een Engelsch zendeling in CiliciĆ«, dr. Nesbitt Chambers, waarin deze vertelt, dat niet alleen de ArmeniĆ«rs in dit gebied, maar ook de Chaldeeuwsche, de oud-Syrische en de Grieksche gemeenten, benevens tal van Mohammedanen – Turken en Fellahs – de Fransche autoriteiten gewezen hebben op wat zij gelooven het gevolg te zullen zijn van het terugtrekken der Franschen zonder waarborgen voor de veiligheid der christengemeenten en van de Mohamedanen, die trouw zijn geweest aan het Fransche bestuur. Zij betoogen, dat het voor deze gemeenten volmaakt onmogelijk zal zijn zich veilig te bevinden onder de nationalistische regeering. Niet dat men slachtingen verwacht bij de komst der nationalistische troepen, maar het gevaar is, zegt dr. Chambers, dat deze gemeenten onmogelijk rustig en vol vertrouwen kunnen leven onder de huidige omstandigheden zonder de aanwezigheid van een gezaghebbende mogendheid, die de balans in evenwicht kan houden.

Colofon