Colofon

Samenstelling
Peter van der Velden
E-mail: pvdv@agindepers.nl

Website
Deze website maakt deel uit van een onderzoek in Nederlandse (kranten)archieven naar berichtgeving over de vervolging van Armeniërs en de Armeense genocide tijdens de nadagen van het Ottomaanse Rijk. Als startpunt is gekozen voor 1878, het jaar dat de Ottomaanse Armeniërs zijn opgenomen in het Verdrag van Berlijn en onderdeel werden van een diplomatiek en geopolitiek steekspel tussen Europese mogendheden en het Ottomaanse Rijk. Dit steekspel heeft er toe geleid dat er internationaal aandacht kwam voor de positie van Armeniërs, maar ook dat de Armeniërs en andere christenen meer vervolgingen te verduren kregen.

De focus ligt op diachronisch onderzoek naar de berichtgeving in de Nederlandse pers en geeft inzicht in wat er vanaf 1878 bekend was bij het Nederlandse publiek over de vervolging van Armeniërs en andere christelijke minderheden in het Ottomaanse Rijk.

Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Waar gegevens en/of artikelen van derden zijn opgenomen valt de verantwoordelijkheid hiervan toe aan de oorspronkelijke auteur. Aan de inhoud van gegeven informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Copyrights
De inhoud, de samenstelling en de structuur van de content op deze website is auteursrechtelijk beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Het intellectueel eigendom en de daaruit voortvloeiende rechten berusten bij de desbetreffende auteurs en rechtspersonen.

Colofon