De Zieke Man
volgende spotprent
De Sultan (tot professor Bergmann): “Neen, mijn waarde heer, ik heb mijn Armeniërs
altijd zonder narcose geopereerd, en ik zal het met mijzelf ook wel klaarspelen.”

De Amsterdammer, 7 oktober 1906
Bron: archief de Groene Amsterdammer