Het einde van de Vredesconferentie
volgende spotprent
Dr. Kuyper (tot Z. Ex. de Beaufort): – Wacht een beetje!
Die anderen kunnen vertrekken, maar U dient zich nog te verantwoorden.

[Noot: tijdens de eerste Haagse Vredesconferentie werd door de Nederlandse overheid pogingen ondernomen te beletten dat de Armeniër Minas Tcheraz en Jong-Turkse Ahmed Riza aandacht vroegen voor misstanden in het Ottomaanse Rijk. Dit heeft tot grote ophef geleid in de Nederlandse pers. Abraham Kuyper, destijds Kamerlid, heeft er zorg voor gedragen dat Minas Tcheraz toch de gelegenheid kreeg zijn verhaal te doen.]

Tekening: Johan Braakensiek
De Amsterdammer, 6 augustus 1899
Bron: particuliere collectie