Turksche logica
volgende spotprent
Ik heb het altijd gezegd: De Armenische quaestie wordt opgelost,
zoodra er geen Armeniërs meer zijn.

Tekening: Pasquino
De Amsterdammer, 3 juli 1904
Bron: archief de Groene Amsterdammer