Hoe men te Lausanne onderhandelde
volgende spotprent
Turk: “Vooruit, betalen!”
Griek: “Even wachten, ik moet eerst m'n beurs voor den dag halen!”

Tekening: Louis Raemaekers
De Telegraaf, 3 mei 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek