De Mogendheden en de (voor 't oogenblik vergeten) Armenische quaestie
volgende spotprent
Gladstone (tot John Bull en de Mogendheden):
“Wat is er van uwe eensgezindheid geworden in den dienst eener rechtvaardige zaak?”

Tekening: Johan Braakensiek
De Amsterdammer, 26 januari 1896
Bron: particuliere collectie