De val van Abdoel Hamid II
volgende spotprent
Favorite: Troost je, lieve Abdoel, je hebt van je leven zoovéél pleizier gehad!

Tekening: Johan Braakensiek
De Amsterdammer, 25 april 1909
Bron: particuliere collectie