Het lot van Armenië
volgende spotprent
Turk tot Armenië:
“Onnoozele, ik zal je laten zien hoe weinig dat teeken je beschermt”.

Tekening: Louis Raemaekers
De Telegraaf, 24 juli 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek