Die brave John Bull!
volgende spotprent
John Bull (Dum-dum-kogels voor Zuid-Afrika inpakkend):
“Och! Wat zijn die foreigners toch gemeen en wreed; ik dank den Hemel dat ik niet ben zooals zij!”

Tekening: Johan Braakensiek
De Amsterdammer, 23 juli 1899
Bron: particuliere collectie