Enver-Pasja en zijn partijgenooten
volgende spotprent
“Proletariërs aller landen, enz,” ...

Tekening: Albert Hahn jr.
De Notenkraker, 23 mei 1920
Bron: particuliere collectie