De gewonde stier
volgende spotprent
Reeds vóór den Balkan-oorlog gevoelde Turkije zijn einde naderen onder
de vereenigde rampen van den oorlog in Tripoli, de opstanden in Albanië,
Macedonië en Arabië. De Balkan-oorlog gaf het den doodsteek.

Tekening: Leo Jordaan
De Wereld, 1913
Bron: particuliere collectie