Waarover de Papen zwegen...
volgende spotprent
(Meer dan een millioen christelijke Armeniërs werden
gedurende den wereldoorlog door de Turken afgeslacht)

De ene Paap tot de andere: – Christenvervolging? Geen sprake van. – Militaire noodzaak.
We kunnen toch onzen bondgenoot den Turkschen sultan niet in verlegenheid brengen? 

De Tribune, 13 maart 1930
Bron: Koninklijke Bibliotheek