De Entente en Turkije
volgende spotprent
De Groot-Vizier: “Daar zijn de deurwaarders weer.”
De Sultan: “Laat ze maar dreigen, – ze verklaren mij toch niet failliet.”

Tekening: Johan Braakensiek
De Amsterdammer, 13 maart 1920
Bron: particuliere collectie