De ontvangst van H.H. M.M. den Keizer en  
de Keizerin van Duitsland door den Sultan

volgende spotprent
H.M. de Keizerin (tot den Sultan): Het is mij een eer en genoegen aan Uwen arm Uwe
dappere troepen te mogen zien. Dankt Klein-Azië niet aan hen zijn geluk en beschaving?
De Sultan: Aan mij en aan hen Mevrouw!

Tekening: Johan Braakensiek
De Amsterdammer, 30 oktober 1898
Bron: particuliere collectie