Chamberlain ontvangt den gelukwensch van den Sultan
volgende spotprent
Abdoel Hamid (tot Chamberlain): “Geluk, broeder! Laten ze nu maar zeggen, dat wij moordenaars zijn!”

Tekening: Johan Braakensiek
De Amsterdammer, 11 maart 1900
Bron: archief de Groene Amsterdammer