Keizer Wilhelm II en Sultan Abdoel Hamid
volgende spotprent
Ik heb zoowat overal gejaagd, maar ik kende de Armenische jacht nog niet,
die de geliefkoosde sport is van de streek waar Abdoel en ik ons hebben opgesteld.
(Uniform van Korporaal der Tiroolsche jagers.)

De Amsterdammer, 11 december 1898
Bron: archief de Groene Amsterdammer