Nederlandse kranten  1924–1940

1924
Adrianopel – Algemeen Handelsblad, 30 januari 1924
De zending in Perzië – Algemeen Handelsblad, 1 februari 1924
Moderne opvatting – Limburger Koerier, 22 februari 1924
Het Britsche Rijk – Algemeen Handelsblad, 29 februari 1924
Kerk en staat in Turkije – Limburgs Dagblad, 18 maart 1924
De Ver. Staten en Armenië – Heldersche Courant, 8 april 1924
Bevolking van Turkije – Het Vaderland, 6 april 1924
Armeensche omkooperij in Turkije – Het Vaderland, 17 april 1924
Uit het nieuwe Turkije – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 mei 1924
Het Stervende Konstantinopel – Algemeen Handelsblad, 21 augustus 1924
De quaestie der vluchtelingen – Algemeen Handelsblad, 15 september 1924
Turkije – Algemeen Handelsblad, 8 oktober 1924
Turkije - Een complot ontdekt – Algemeen Handelsblad, 24 oktober 1924
Voor de Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 19 november 1924

1925
Een samenzwering tegen Kemal Pasja ontdekt – De Tribune, 31 januari 1925
De Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 20 februari 1925
De nood der Assyrische christenen – Algemeen Handelsblad, 24 februari 1925
Protestantisme in Griekenland – Algemeen Handelsblad, 17 maart 1925
Het buitenlandsch onderwijs in Turkije – De Gelderlander, 23 maart 1925
Fridtjof Nansen over zijn opdracht in Armenië – Het Vaderland, 23 maart 1925
Een noodkreet uit Syrische Christenkringen – Limburger Koerier, 4 september 1925
Nationalistische mode – Algemeen Handelsblad, 22 oktober 1925
Russisch-Turksch overleg – Limburger Koerier, 23 oktober 1925
De zorg voor de Armeensche vluchtelingen – Algemeen Handelsblad, 3 november 1925
Armeniërs naar den Kaukasus – Het Centrum, 11 november 1928
De Dag van den "Gulden Regel" – Algemeen Handelsblad, 3 december 1925

1926
Johannes Lepsius – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 februari 1926
Noodkreet van een ongelukkig volk – Het Vaderland, 18 februari 1926
Christen vervolgingen in Armenië – De Rijnbode, 24 februari 1926
Een Christelijk getuigenis uit Amerika – Algemeen Handelsblad, 9 juni 1926
Nederlandsche Minderbroeders-Missionarissen – De Tijd, 2 oktober 1926
De Armenische Christenen – Algemeen Handelsblad, 13 oktober 1926
Vervolging der Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 15 oktober 1926
Nieuwe ellende in Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 oktober 1926
Ingezonden stukken - Nieuwe ellende in Armenië – Het Centrum, 29 oktober 1926
Voor de Armeniërs – Nieuwe Leidsche Courant, 3 december 1926
De Dag van den "Gulden Regel" – Algemeen Handelsblad, 4 december 1926
Minderheidsquaesties – Algemeen Handelsblad, 7 december 1926

1927
De christenen in Armenië – Algemeen Handelsblad, 10 februari 1927
De Armeensche vluchtelingen – Algemeen Handelsblad, 10 maart 1927
Blaricum - Het lijden der Armeensche Christenen – De Gooi- en Eemlander, 24 maart 1927
Turkije - De positie van de vreemde onderdanen – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 juli 1927
Passen voor personen zonder of met twijfelachtige ... – Algemeen Handelsblad, 26 augustus 1927
Oproep voor Armeensche vluchtelingen – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 september 1927
De Armeensche kwestie – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 september 1927
De zending in Turkije – Algemeen Handelsblad, 18 oktober 1927
Tentoonstelling Armeensche naaldkunst – Het Vaderland, 28 oktober 1927
De Armeensche vluchtelingenkampen – Het Vaderland, 1 november 1927
Het lijden der Armeniërs – Het Vaderland, 19 november 1927
Turkije - De positie der Joden – Algemeen Handelsblad, 19 november 1927
Armeensche vluchtelingen – Algemeen Handelsblad, 27 november 1927
Voor de Armeensche vluchtelingen – Het Vaderland, 28 november 1927
De dag van den Gulden Regel – Het Vaderland, 1 december 1927
De Armenische gruwelen – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 december 1927
Een samenzwering? – Algemeen Handelsblad, 3 december 1927
L'exil Arménien – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 december 1927
In het belang der Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 december 1927
De Armeensche vluchtelingen – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 december 1927

1928
De lijdensweg van het Armeensche volk – De Nieuwe Koerier, 6 januari 1928
Werkverschaffing aan vluchtelingen – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29 februari 1928
Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 april 1928
Terug naar de Missie – Limburgs Dagblad, 17 april 1928
De vestiging van Armeensche vluchtelingen – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 mei 1928
Armeensche bischoppen te Rome – Algemeen Handelsblad, 28 mei 1928
Afscheidswoord van Pater Maternus Muré – Limburger Koerier, 30 mei 1928
Armenië – Nieuwe Tilburgsche Courant, 25 juni 1928
Voor de vaderlandsloozen – Het Vaderland, 29 augustus 1928
De Volkenbondsvergadering – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 september 1928
Met Fridtjof Nansen onder de Armeniërs – Het Vaderland, 23 november 1928
Het lijden van het Armenische volk – De Tijd, 25 november 1928
Nieuwe uitgaven – Algemeen Handelsblad, 28 november 1928
De lijdensgeschiedenis van een ongelukkig volk – Het Vaderland, 11 december 1928
Een Armeensch predikant over de lijdensgeschiedenis van ... – Het Vaderland, 13 december 1928

1929
Nansen en Armenië – De Groene Amsterdammer, 2 februari 1929
De huisvesting van Russische en Armeensche ... – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 februari 1929
Waarschuwing – Algemeen Handelsblad, 17 februari 1929
De nood der Armenische Christenen – Algemeen Handelsblad, 29 oktober 1929
De lijdensgeschiedenis van het Armeensche volk – Het Vaderland, 31 oktober 1929
De Armeensche Christenen – Nieuwsblad van het Noorden, 19 november 1929
De nood der Armeensche Christenen – Nieuwsblad van het Noorden, 20 november 1929
De Armeniërs in Zwitserland – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 december 1929
Nood onder de Armeensche vluchtelingen – Algemeen Handelsblad, 10 december 1929
Nieuwe identiteitskaart – Algemeen Handelsblad, 28 december 1929

1930
Ingezonden stukken - Een volk in nood – Algemeen Handelsblad, 17 januari 1930
Armeensche Christenen – Algemeen Handelsblad, 22 januari 1930
Bijeenkomsten te Amsterdam – Algemeen Handelsblad, 11 februari 1930
De nood in het nabije Oosten – Het Vaderland, 19 februari 1930
L.C. Westenenk † – Algemeen Handelsblad, 3 mei 1930
Nansen een der groote figuren – Het Vaderland, 14 mei 1930
Fridtjof Nansen – Het Vaderland, 15 mei 1930
Geef niet zonder onderzoek aan Assyriërs en Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 22 mei 1930
Een verdelgingsoorlog tegen de Koerden – De Tribune, 28 juli 1930
Nansen gehuldigd – De Tijd, 1 oktober 1930
Het verdrukte Armeensche volk – Het Vaderland, 21 november 1930

1931
Armeensche christenen in Syrië – Nieuwsblad van het Noorden, 7 februari 1931
De Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 12 juni 1931
Sovjet-Armenië als toevluchtsoord voor Armeniërs – De Tribune, 26 augustus 1931
Repatriëering in Sovjet-Armenië – Algemeen Handelsblad, 12 oktober 1931
Armenië – Nieuwsblad van het Noorden, 28 oktober 1931
Ingezonden - Armenië – Nieuwsblad van het Noorden, 17 november 1931
Armeensche Handwerken – De Gooi- en Eemlander, 18 november 1931

1932
Terug naar het Sovjetvaderland – De Tribune, 5 januari 1932
Provinciaals nieuws - Nieuweschans – Nieuwsblad van het Noorden, 2 maart 1932
Steun aan de Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 24 mei 1932
Pater Maternus Muré overleden – Limburger Koerier, 22 juni 1932
Turkije in den Volkenbond – Het Volk, 19 juli 1932
Morgenland-zending – Nieuwsblad van het Noorden, 31 oktober 1932
Provinciaals nieuws - Winschoten – Nieuwsblad van het Noorden, 3 november 1932
Bijeenkomsten te Amsterdam – Algemeen Handelsblad, 8 november 1932
Massa-vlucht van Armeniërs – De Tribune, 26 november 1932

1933
Bekend dagbladcorrespondent overleden – Algemeen Handelsblad, 11 juni 1933
De Morgenlandzending – Algemeen Handelsblad, 16 juni 1933
Kerknieuws – Algemeen Handelsblad, 14 juli 1933
De rustelooze Assyriër – Algemeen Handelsblad, 11 augustus 1933
Groote brand in Piraeus – Algemeen Handelsblad, 14 augustus 1933

1934
De Nestorianen – Algemeen Handelsblad, 29 januari 1934
Assyrische christenen – Algemeen Handelsblad, 21 februari 1934
De Assyrische christenen – De Klok, 23 maart 1934
Ingezonden stukken - De Armeniërs, een stervend volk – Algemeen Handelsblad, 15 juli 1934
Morgenland-missie – De Tijd, 13 december 1934

1935
Hulp aan Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 25 mei 1935
Karin Jeppe - Weldoenster der Armeniërs – Nieuwe Leidsche Courant, 27 augustus 1935
Ingezonden - Armeensche christenen in nieuwen nood – Het Vaderland, 6 december 1935
Turksch anti-semitisme – De Tijd, 17 december 1935

1936
Doetinchem - Armeensche Christenen – De Graafschap-Bode, 3 april 1936
Rolprentnieuws – Algemeen Handelsblad, 9 april 1936
Terug naar het nationaal tehuis – De Tribune, 30 mei 1936
De nieuwe toestand in het Oosten en het werk der Zending – Het Vaderland, 3 oktober 1936

1937
Geen vreemde talen meer in Turkije – Het Volksdagblad, 24 april 1937

1938
De Armeniërs – De Banier, 20 augustus 1938
Ingezonden - Minoriteiten in een vreemd land – Nieuwsblad van het Noorden, 21 juni 1938

1939
Turkije viert aanhechting van Sandjak – Algemeen Handelsblad, 25 juli 1939
Moderne volksverhuizing – Het Vaderland, 27 juli 1939
Armeensche vluchtelingen – De Banier, 28 september 1939
De eeuwig vluchtende Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 14 oktober 1939
Drie maanden bij de Armeniërs – Het Vaderland, 27 oktober 1939
Morgenlandzending – De Graafschap-Bode, 3 november 1939

1940
De zendingsarbeid onder de Armeniërs – Friesch Dagblad, 21 februari 1940
Lot der Armeensche christenen – Algemeen Handelsblad, 8 juni 1940
De Ararat rijst omhoog in het verdorde Sowjet-Armenië – Het Volk, 10 augustus 1940

Colofon