Nederlandse kranten  1915–1918

1915
De oorlog – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 januari 1915
In den Kaukasus en Perzië – De Telegraaf, 19 januari 1915
Een Oranje-boek over Armenië – Algemeen Handelsblad, 10 februari 1915
Korte berichten – Algemeen Handelsblad, 20 februari 1915
Vluchtelingen uit Konstantinopel – Algemeen Handelsblad, 13 maart 1915
Een Turksch verhaal – Het Volk, 20 maart 1915
Een Armeensch complot – Algemeen Handelsblad, 1 mei 1915
Een Armenische samenzwering – Algemeen Handelsblad, 5 mei 1915
Uit Turkije – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 mei 1915
De oorlog – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 mei 1915
Menschenslachting te Van – Nieuwe Amersfoortsche Courant, 22 mei 1915
De oorlog – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 mei 1915
De oorlog – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 mei 1915
De massa-moorden in Armenië – De Telegraaf, 27 mei 1915
De Russen in Armenië – Rotterdamsch Nieuwsblad, 1 juni 1915
Uit Konstantinopel, via Athene – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 juni 1915
Van Turksche zijde – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 juni 1915
Turkije's ongerustheid over Bulgarije – Algemeen Handelsblad, 24 juni 1915
Het lot der Armeniërs – De Telegraaf, 8 juli 1915
Turken en Armeniërs – Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 juli 1915
Van Turksche zijde – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 juli 1915
Om de Dardanellen – Het Volk, 21 juli 1915
De Turksche gruwelen – De Telegraaf, 23 juli 1915
Nogmaals brand te Constantinopel – Het Centrum, 4 augustus 1915
De behandeling van de Armeniërs – De Telegraaf, 10 augusutus 1915
De moorden in Armenië – Tilburgsche Courant, 12 augustus 1915
De vlucht der Armeniërs – De Telegraaf, 13 augusutus 1915
De Armeniërs in Turkije – De Telegraaf, 18 augusutus 1915
Twintig Socialisten Opgehangen – De Tribune, 18 augusutus 1915
Het uitmoorden der Armeniërs – Nieuwe Amersfoortsche Courant, 21 augustus 1915
Scheuring in het Turksche kabinet – De Telegraaf, 27 augustus 1915
Wreedheden – De Telegraaf, 28 augustus 1915
Ismid in brand gestoken – De Telegraaf, 6 september 1915
De toestand in Constantinopel – De Telegraaf, 7 september 1915
De toestand in Constantinopel – De Telegraaf, 10 september 1915
De treurige toestand der Armeniërs – De Telegraaf, 13 september 1915
De behandeling van de Armeniërs – De Telegraaf, 14 september 1915
Tweeërlei lezing omtrent den toestand te Constantinopel – De Telegraaf, 17 september 1915
De paus en de moorden op de Armeniërs – Rotterdamsch Nieuwsblad, 18 september 1915
Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 september 1915
De uitroeiing der Armeniërs – De Telegraaf, 24 september 1915
De Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 september 1915
De vervolgingen van de Armeniërs – De Telegraaf, 1 oktober 1915
Een geheimzinnige geschiedenis – Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 oktober 1915
De Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 oktober 1915
De Vereenigde Staten en Turkije – De Telegraaf, 5 oktober 1915
Van Engelsche zijde – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 oktober 1915
De verontwaardiging over de moorden in Armenië – De Telegraaf, 8 oktober 1915
Wie de Duitschers tot bondgenoot hebben! – De Telegraaf, 9 oktober 1915
De Armenische gruwelen – Rotterdamsch Nieuwsblad, 11 oktober 1915
Engelsch-Indië - De indruk der Armenische moorden in Indië – De Telegraaf, 11 oktober 1915
De Armenische gruwelen – De Telegraaf, 12 oktober 1915
Een Duitsche lezing over de moorden op de Armeniërs – Rotterdamsch Nieuwsblad, 12 oktober 1915
De oorlog – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 oktober 1915
De Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 oktober 1915
Over den Paus – Het Centrum, 14 oktober 1915
De oorlog – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 oktober 1915
De uitmoording van een volk – De Tribune, 16 oktober 1915
De Armenische gruwelen – De Telegraaf, 18 oktober 1915
Het lot der Armeniërs – Rotterdamsch Nieuwsblad, 18 oktober 1915
De Armeensche gruwelen – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 oktober 1915
Voor de Armeniërs – Het Centrum, 19 oktober 1915
De moorden op de Armeniërs – Tilburgsche Courant, 21 oktober 1915
De weerklank der Armenische gruwelen in Amerika – De Telegraaf, 23 oktober 1915
De Turksche furie in Armenië – De Telegraaf, 25 oktober 1915
Wreedheden tegen de Armeniërs – Nieuwe Tilburgsche Courant, 26 oktober 1915
Wreedheden tegen de Armeniërs – De Telegraaf, 27 oktober 1915
De ellende der Armenische vluchtelingen – Rotterdamsch Nieuwsblad, 11 november 1915
Voor de vluchtelingen – De Telegraaf, 15 november 1915
Uit het Engelsche Lagerhuis – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 november 1915
Opstand onder de Armeniërs – De Telegraaf, 20 november 1915
De oorlog - Z. H. de Paus – Het Centrum, 7 december 1915
Duitschlandsch geweten – Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 december 1915
De rampzalige Armeniërs – De Telegraaf, 18 december 1915
De schandelijke behandeling der Armeniërs – De Telegraaf, 21 december 1915
Vlucht op den Mohsan Dagh – Het Centrum, 21 december 1915

1916
Armenië – De Tijd, 7 januari 1916
De Armenische kwestie – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 januari 1916
De gruwelen in Armenië – De Telegraaf, 12 januari 1916
De Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 januari 1916
Een Russische lezing van de Armeensche ... – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 februari 1916
De Vereenigde Staten en de slachtingen onder ... – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 februari 1916
De verovering van Armenië – De Telegraaf, 21 februari 1916
Armeniërs gedood – De Tijd, 17 maart 1916
De Armeensche kwestie – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 maart 1916
Armeensche gruwelen – De Tijd, 25 maart 1916
Ter eere van Armenië – De Telegraaf, 14 april 1916
Een millioen Armeniërs vermoord – De Telegraaf, 16 april 1916
De Armeniër-moorden – De Telegraaf, 1 mei 1916
Talaat bey over de moorden op de Armeniërs – De Telegraaf, 6 mei 1916
Vanwege de Turksche legatie – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 mei 1916
Gruwelverhalen – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 mei 1916
De toestand te Constantinopel – De Telegraaf, 16 mei 1916
Armenische gruwelen – Rotterdamsch Nieuwsblad, 17 mei 1916
Congres van Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 24 mei 1916
Rusland en Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 25 mei 1916
Het Armenisch Congres – De Telegraaf, 26 mei 1916
De moordkuil Trebizonde – Tilburgsche Courant, 27 mei 1916
Voor de Armeniërs – De Tijd, 27 mei 1916
De moorden op de Armeniërs – Het Centrum, 6 juni 1916
Hulp voor de Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 20 juni 1916
De Armeniërs – De Gelderlander, 28 juni 1916
Turksche prikkelliteratuur in "De Standaard" – De Telegraaf, 29 juni 1916
De misdaden der Duitschers – De Telegraaf, 18 juli 1916
De moorden in Armenië – De Telegraaf, 1 augustus 1916
Armenië en Frankrijk – Algemeen Handelsblad, 5 augustus 1916
De mishandeling van de Armeniërs – De Telegraaf, 19 augustus 1916
De uitmoording der Armeniërs – De Tribune, 22 augustus 1916
Hoe de Turken de Armeniërs behandelen – Het Centrum, 23 augustus 1916
De toestand in Armenië – Algemeen Handelsblad, 25 augustus 1916
Turksche gruwelen in Armenië – De Telegraaf, 10 september 1916
Afschuwelijk lijden van christen Armeniërs – De Gelderlander, 15 september 1916
Duitschland en de Armenische gruwelen – De Telegraaf, 7 oktober 1916
De Armeniërs en de Russen – Algemeen Handelsblad, 1 november 1916
Engelsche persstemmen – Algemeen Handelsblad, 11 november 1916
De moorden in Armenië – Rotterdamsch Nieuwsblad, 30 november 1916
De oorlog – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 december 1916
Een Engelsch blauwboek – Algemeen Handelsblad, 15 december 1916
Een Blauwboek over Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 december 1916
Verbeteringen – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 december 1916
De Ver. Staten en Turkije – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 december 1916
Nog een Fransch oordeel – Algemeen Handelsblad, 27 december 1916

1917
De Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 januari 1917
Turksch wanbeheer – Rotterdamsch Nieuwsblad, 3 januari 1917
De hel in Armenië – De Telegraaf, 26 januari 1917
Van Turksche zijde – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 januari 1917
De gruwelen in Armenië – De Amsterdammer, 20 januari 1917
Een tegenspraak – Het Centrum, 13 februari 1917
Het bewind der Jong-Turken – De Telegraaf, 20 februari 1917
Balfour over de Armeensche gruwelen – Het Centrum, 26 februari 1917
Turksche gruwelen tegen de Armeniërs – De Telegraaf, 27 maart 1917
Turksche gruwelen in Armenië – Tilburgsche Courant, 29 maart 1917
Denemarken, Buitenland en Armenië – De Telegraaf, 22 april 1917
Uit Turkije – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 april 1917
De joden door de Turken vervolgd – Het Volk, 18 mei 1917
De Armenische gruwelen – De Tribune, 19 mei 1917
De vernietiging van een volk – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 mei 1917
De Armeensche gruwelen – Algemeen Handelsblad, 29 mei 1917
Het stervende Armenië – Algemeen Handelsblad, 1 juni 1917
Buitenland - Een telegram uit Stockholm – Het Centrum, 20 juni 1917
Tegenspraak – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 juli 1917
De Turksche worgers – De Tribune, 7 juli 1917
Voor de Armeniërs en Syriërs – Algemeen Handelsblad, 31 juli 1917
Hulp voor het Armenische volk – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 september 1917
Hulp voor het Armenische volk – De Tijd, 13 september 1917
Hulp voor de Armeniërs – De Telegraaf, 13 september 1917
Voor de Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 14 september 1917
Hulp voor het Armenische volk – Leeuwarder Courant, 14 september 1917
De Turksche Legatie deelt ons mede: – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 september 1917
Mr. G.G. v.d. Hoeven als Leugenaar – De Tribune, 18 september 1917
Voor de Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 19 september 1917
Een rede van Talaat pasja – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 september 1917
Een toppunt van driestheid der Turksche worgers – De Tribune, 2 oktober 1917
Het Turksche schrikbewind – De Telegraaf, 2 oktober 1917
Ingezonden stukken: Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 oktober 1917
Hulp voor het Armenische volk – De Telegraaf, 6 oktober 1917
Na de Armeniërs de Arabieren – De Telegraaf, 8 oktober 1917
Tegenspraak – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 oktober 1917
De Armenische gruwelen van Duitsche zijde bevestigd – De Telegraaf, 20 oktober 1917
Het Armeensche leger – De Telegraaf, 4 november 1917
Hulp voor het Armenische volk – Algemeen Handelsblad, 13 november 1917
De Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30 november 1917
Een betooging van Joden – Algemeen Handelsblad, 3 december 1917
Twee oorlogsjaren te Constantinopel – De Telegraaf, 5 december 1917
Tegenspraak – Algemeen Handelsblad, 14 december 1917
Uit de Duitsche pers – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 december 1917

1918
Turkije wil zich bekeeren – Het Centrum, 3 januari 1918
Een oproep ten bate der Armeensche vluchtelingen – Algemeen Handelsblad, 23 januari 1918
Armeniërs en Turken – Algemeen Handelsblad, 5 februari 1918
Armeniërs en Turken – Algemeen Handelsblad, 8 februari 1918
Armeniërs en Mohamedanen – Algemeen Handelsblad, 12 februari 1918
Ter voorbereiding van nieuwe Armeniërs-moorden – De Telegraaf, 12 februari 1918
Een noodlottigen cirkelgang – Het Centrum, 12 februari 1918
Verzet van Armenische benden gebroken – Algemeen Handelsblad, 16 februari 1918
Tegenspraak – Algemeen Handelsblad, 16 februari 1918
Uit Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 februari 1918
Protest – Algemeen Handelsblad, 23 februari 1918
Van de Turksche fronten – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 februari 1918
Turksch legerbericht – Algemeen Handelsblad, 26 februari 1918
Kerknieuws – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 februari 1918
Lezing over Armenië – De Telegraaf, 27 februari 1918
Hulp voor het Armenische volk – Algemeen Handelsblad, 2 maart 1918
Voor het Armenische volk – De Telegraaf, 2 maart 1918
Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 maart 1918
Een kreet om hulp – Het Volk, 6 maart 1918
Korte berichten – Algemeen Handelsblad, 7 maart 1918
De Armeniërs aan de Turken overgeleverd – De Telegraaf, 7 maart 1918
De bevolking van Armenië – Utrechts Nieuwsblad, 9 maart 1918
Het lot der Armeniërs – De Telegraaf, 9 maart 1918
Nieuwe uitgaven – Algemeen Handelsblad, 10 maart 1918
Hakki Pasja over Kars, Erdahan en Batoem – De Telegraaf, 12 maart 1918
Wreedheden door Armeniërs bedreven – Algemeen Handelsblad, 13 maart 1918
In Armenië – Het Volk, 14 maart 1918
De Armeniërs verzetten zich tegen hun uitroeiing – De Telegraaf, 14 maart 1918
Armenische gruwelen – Algemeen Handelsblad, 19 maart 1918
De kruisweg der Armeniërs – Het Volk, 26 maart 1918
Hulp voor het Armenische volk – De Telegraaf, 8 april 1918
Het lot van Armenië – De Tribune, 18 april 1918
Het optreden der Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 22 april 1918
De uitmoorders van Armenië – De Tribune, 23 april 1918
Een oproep van Armeniërs – De Telegraaf, 26 april 1918
Aan het Duitsche volk – Het Centrum, 27 april 1918
In de Oekrajine – Algemeen Handelsblad, 29 april 1918
Buitenlandsch nieuws – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 mei 1918
De tragedie der Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 18 mei 1918
De tragedie der Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 19 mei 1918
Armeniërs bevrijd – Algemeen Handelsblad, 19 mei 1918
Vluchtelingen te Jeruzalem – Algemeen Handelsblad, 4 juni 1918
De Armeniërs en de conferentie der Labour Party – De Telegraaf, 2 juli 1918
De Turksche moordenaarsbende – De Tribune, 27 juli 1918
Uit Turkije – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 augustus 1918
De onderdrukte volken van Turkije – Algemeen Handelsblad, 13 september 1918
Engeland en de Oostersche quaestie – Algemeen Handelsblad, 14 september 1918
Zóó niet langer – Algemeen Handelsblad, 21 september 1918
Het Turksche regeeringsprogram – De Telegraaf, 24 oktober 1918
De strijd der Armeniërs – De Telegraaf, 31 oktober 1918
Armenië – Algemeen Handelsblad, 5 november 1918
Turkije en de Armeniërs – De Telegraaf, 6 november 1918
De Turksche sultan spreekt – Algemeen Handelsblad, 7 november 1918
Aan den Euphraat – Algemeen Handelsblad, 11 november 1918
De Bloedschuld: een manifest der Protestantsche ... – Algemeen Handelsblad, 12 november 1918
Lord Robert Cecil in het Lagerhuis – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 november 1918
Turksche protestvergadering – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20 november 1918
De eischen der Armeniërs – De Telegraaf, 21 november 1918
Nog steeds Turksche gruwelen in Armenië – De Telegraaf, 22 november 1918
De Turksche aanstichters tot den oorlog – Algemeen Handelsblad, 25 november 1918
De schuldigen aan de Armenische gruwelen – De Telegraaf, 29 november 1918
De Armenische gruwelen – De Telegraaf, 29 november 1918
De nieuwe koers – Algemeen Handelsblad, 30 november 1918
Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 december 1918
Armenische gruwelen – Algemeen Handelsblad, 3 december 1918
De uitmoording van het Armeensche volk – Algemeen Handelsblad, 5 december 1918
Hulp voor de noodlijdende Armeniërs – De Telegraaf, 5 december 1918
De Turksche sultan spreekt – Algemeen Handelsblad, 7 december 1918
Een millioen Armeniërs vermoord – De Telegraaf, 7 december 1918
Hulp voor Armenië – Tilburgsche Courant, 7 december 1918
De Armeniërs oorlogvoerende natie – Algemeen Handelsblad, 10 december 1918
Telegrammen - Nieuwe moorden op de Armeniërs – Het Centrum, 10 december 1918
Buitenlandsch nieuws – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 december 1918
De moorden op de Armeniërs – De Telegraaf, 28 december 1918

Colofon